Kilka informacji o ksiÄ™gowoÅ›ci - O rachunkowości

Dodane: 13-09-2016 10:20
Kilka informacji o ksiÄ™gowoÅ›ci - O rachunkowości usÅ‚ugami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakÅ‚ada brak kaskadowego nakÅ‚adania siÄ™ podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce zostaÅ‚ wprowadzony przez ustawÄ™ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiÅ‚a polskiego ustawodawcÄ™ do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). TwórcÄ… koncepcji tego podatku byÅ‚ niemiecki przedsiÄ™biorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyÅ‚ożyÅ‚ jego ideÄ™1, ale powszechnie za twórcÄ™ VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré2.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ugtrudna decyzjaNie warto ryzykować z samodzielnym prowadzeniem rachunkowoÅ›ci swojej firmy. Poza tym, że wymaga to naprawdÄ™ dużo czasu, to również sporej wiedzy. Å‚atwo pogubić siÄ™ w gÄ…szczu przepisów podatkowych, zwÅ‚aszcza że ulegajÄ… one zmianom. Na bieżąco z tematem sÄ… specjaliÅ›ci - ksiÄ™gowi i doradcy podatkowi. Ty jako wÅ‚aÅ›ciciel firmy powinieneÅ› skupić siÄ™ na prowadzeniu wÅ‚asnego biznesu i rozwijaniu go. Nie trać czasu na zdobywanie wiedzy o podatkach, ani na rachunkowość - zaufaj profesjonalistom! PomysÅ‚ na życie ? wÅ‚asna dziaÅ‚alnośćCzÄ™sto niezależnie od wieku borykamy siÄ™ z niezadowoleniem wywoÅ‚anym niesatysfakcjonujÄ…cÄ… pracÄ… zawodowÄ…. Jak wiadomo może wpÅ‚ywać na to wiele czynników, takich jak wynagrodzenie, atmosfera, możliwość awansu czy po prostu przyjemność wypÅ‚ywajÄ…ca z tego, co siÄ™ robi. Może siÄ™ to wydawać niemożliwe, jednak jest rozwiÄ…zanie które pomoże nam zmienić danÄ… sytuacjÄ™. W każdej chwili możemy zaÅ‚ożyć wÅ‚asnÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ… i wykonywać swój fach bezpoÅ›rednio obsÅ‚ugujÄ…c klientów. RozwiÄ…zanie takie ma wiele zalet, a profesjonalna firma może prowadzić naszÄ… ksiÄ™gowość, dziÄ™ki czemu nie musimy siÄ™ znać na sprawach podatkowych i organizacyjnych.