Tekst o ksiÄ™gowoÅ›ci - O rachunkowości

Dodane: 04-05-2016 06:27
Tekst o ksiÄ™gowoÅ›ci - O rachunkowości tu towarami lub usÅ‚ugami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakÅ‚ada brak kaskadowego nakÅ‚adania siÄ™ podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce zostaÅ‚ wprowadzony przez ustawÄ™ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiÅ‚a polskiego ustawodawcÄ™ do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). TwórcÄ… koncepcji tego podatku byÅ‚ niemiecki przedsiÄ™biorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyÅ‚ożyÅ‚ jego ideÄ™1, ale powszechnie za twórcÄ™ VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré2.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ugDoceÅ„ biuro rachunkoweNasze czasy sprawiajÄ…, że mamy coraz mniej przestrzeni dla samych siebie, a coraz częściej zajmujemy siÄ™ na przykÅ‚ad sprawami zawodowymi, które dla wielu ludzi oznaczajÄ… niemal caÅ‚e życie. Z racji tego warto jest siÄ™ zastanowić nad tym, co możemy zrobić, by ten stan rzeczy zmienić. Okazuje siÄ™, że biuro rachunkowe dla wielu z nas może być wybawieniem. Dlaczego? Otóż jeżeli prowadzimy swojÄ… wÅ‚asnÄ… firmÄ™ i zatrudniamy na przykÅ‚ad ksiÄ™gowÄ… to wiemy, ile jest z tym wszystkim zamieszania. Jeżeli zaÅ› swoje kwestie finansowe i nie tylko przekażemy w rÄ™ce profesjonalnego biura rachunkowego, to ze spokojem bÄ™dziemy mogli liczyć na to, że wszystko zostanie zaÅ‚atwione tak, jak należy, bez nerwów i poÅ›piechu.Czy warto jest pójść do biura rachunkowego? KorzyÅ›ci współpracy z biurem rachunkowym sÄ… ogromne. Okazuje siÄ™, że prowadzenie ksiÄ™gowoÅ›ci na wÅ‚asnÄ… odpowiedzialność oczywiÅ›cie jest czymÅ› możliwym, ale wprowadza wiele zamieszania i staje siÄ™ powodem niejednego bólu gÅ‚owy u wÅ‚aÅ›cicieli firm. O wiele lepiej jest zaufać dobrej dziaÅ‚alnoÅ›ci, która oferuje kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ™ wszystkich swoich klientów, a wiÄ™c może pomóc i nam. NaprawdÄ™ warto jest powierzyć siÄ™ specjalistom i cieszyć siÄ™ życiem zamiast zmagania siÄ™ z kwestiami finansowymi swojej firmy. CaÅ‚a biurokracja spadnie z naszych ramion, czy może być coÅ› piÄ™kniejszego? Już dziÅ› o tym pomyÅ›lmy i odważmy siÄ™ na podjÄ™cie korzystnych zmian w naszej firmie i w naszym życiu, a za jakiÅ› czas sami sobie za to podziÄ™kujemy!